Persondataloven

For at kunne levere psykoterapeutiske ydelser, coaching m.v. er der vigtige personoplysninger, jeg har behov for at behandle. Denne privatlivs- og persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå̊, hvilke data jeg indsamler, hvorfor jeg indsamler dem, og hvad jeg anvender dem til. Dette er vigtige oplysninger, så̊ jeg håber, at du vil tage dig tid til at læse dem. 

Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til mig på kontakt nlp@lisbethhald.dk eller via tlf. 42 32 00 13. 

Jeg videregiver aldrig personoplysninger til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver samtykke hertil, og jeg indsamler ikke personoplysninger, uden at du selv har givet mig disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i et kursus m.v. Du afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar. Personoplysninger bruges til at gennemføre den kontrakt, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. 

Personoplysninger er typiske:
Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse Journalnotater i forbindelse med vores indgåede kontrakt 

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også̊ til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1. Jeg stræber efter at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så̊ snart de ikke har nogen relevans.

 

 

Healing af dit INDRE BARN

Befri dit indre barn og...

Supervision

Supervision til private og...

Spædbarnsterapi

Spædbarnsterapi eller tidlig...

Familiesystem

Familiekonstellation er en...

Børneterapi

I terapien med børn bruger...

Sandplay

Sandplay terapi foregår i et...

Online-terapi

Lad os mødes online, det kan...

Vægttab

Vægttab er måske et...

Psykoterapi

Der kan være flere...

Få mere ud af din coach

Tænk nøje over hvad du...