Der kan være flere forskellige årsager til at gå i psykoterapi. Det kan være, at der er noget i ens livs der påvirker livskvaliteten, eller det kan være stress, angst, depression, mindreværd, mobning, dårlige vaner eller andet.

Psykoterapeuter hjælper både mennesker der er i krise, men også mennesker, der ikke er krise, men som gerne vil lære og udvikle sig selv, eller få afklaret eksistentielle spørgsmål. Man ved, at psykoterapi hjælper, da det er dokumenteret i flere videnskabelige undersøgelser (psykiatrifonden.dk).

Psykoterapi er samtaleterapi. Der findes mange forskellige grene inden for psykoterapi, men fælles for al psykoterapi er, at der i samtalen fokuseres på at identificere, for derefter at ændre mønstre og dynamikker, der ligger bag. I psykoterapi er italesættelse og arbejde med tanker, følelser og handlinger der gør, at man bliver stresset, deprimeret eller får angst altså i centrum. Psykoterapi handler om at skabe indsigt hos mennesker, ved at hjælpe og støtte, for at få mennesket til at forstå de psykiske problemer og derefter give dem redskaber, for at opnå en højere livskvalitet. Behandlingens længde er forskelligt fra person til person, for nogle er et par møder nok, hvor andre har behov for længere forløb.

Har du psykoterapeutiske samtaler hos mig, vil jeg skabe en god relation imellem dig og mig. Jeg vil skabe et trygt rum for dig, hvor alt hvad der bliver fortalt i rummet, vil forblive i rummet / i mellem dig og mig. Vi vil sammen igennem tillid og troværdighed arbejde på, at du opnår den forandring eller indsigt du ønsker dig.

Lidt baggrundsviden

NLP handler om hvordan vi programmeres til at være dem vi er, igennem vores måde at tænke og agere på. Vi agerer ud fra de erfaringer vi har haft hidtil og som er gået hen og blevet vores overbevisninger og/eller vaner som er blevet et bestemt mønster. I NLP kan man arbejde med at ændre disse mønstre, så de virker bedre for os og vores omgivelser.

NLP er praktisk jordnær psykologi og anses af mange for at være en af de mest effektive værktøjer i den moderne psykologi. NLP kan blandt andet hjælpe med at se muligheder frem for begrænsninger, øge bevidstheden omkring ens værdier, destruktive forholdsmønstre og kan forbedre livskvaliteten.

I NLP bruges en række nemme konkrete værktøjer, der slipper gamle begrænsende tankemønstre, som ikke er støttende og brugbare for en længere. Det er terapeutiske og pædagogiske metoder, som man har udviklet ved blandt andet at studere meget kompetente/dygtige kendte terapeuter, som Virginia Satire (familieterapeut), Milton Erikson (hypnoseterapi) og Fritz Perls (gestaltterapi) disse terapeuter blev udvalgte fordi de var eminente til deres arbejde med mennesker på hver deres måde.

Ud fra dem skabte John Grinder og Richard Bandler en række praktiske værktøjer der kunne hjælpe mennesker med at skabe en forandring. Efterfølgende er der mange andre eminente NLP Terapeuter der har videreudviklet og skabt flere muligheder for terapeutisk arbejde og teknikker der kommer dig til gode i dit arbejde med dig selv og din selvudvikling!

Når jeg anvender NLP, arbejder jeg med en lang række af disse kommunikations -og forandringsværktøjer, der sætter gang i den personlige udvikling og giver en større forståelse og respekt for din og andre menneskers virkelighed.

NLP gør dig bevidst om dig selv, dit sind og din adfærd.

”Al forandring starter med en selv” Arbejdet kommer altid fra dig og det er dig der skal arbejdes med!

Det handler ikke om hvad vi tænker, men hvordan vi tænker om det.

NLP kan blandt andet hjælpe med at se muligheder frem for begrænsninger og øge bevidstheden omkring ens værdier..